เนื่องด้วยประสบการณ์ทางด้านกำจัดปลวกและ แมลงมากกว่า 10 ปี ในด้านบริษัทกำจัดแมลงรวมถึงการวางระบบการกำจัดแมลงต่างๆ เช่นระบบ เหยื่อ ระบบ น้ำยาเคมี และ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้กำจัดแมลง ทำให้บริษัท เคมแมคโปร เป็นบริษัทที่มีอุปกรณ์การกำจัดแมลงในระบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและตรงกับการกำจัดแมลงชนิดต่างๆ มากกว่านั้น เรายังเป็นผู้นำโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากทั่วโลกที่ได้ มาตรฐานที่เชื่อถือได้ มี International System Organization (ISO) และ ได้หนังสือรับรองจากทางรัฐบาล ว่ามีประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี สิงคโปร์ และ ประเทศจีน

KEMMACPRO หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางเราจะได้มีโอกาสที่จะมีส่วนช่วยท่านในการดูแลรักษาบ้านที่อยู่อาศัยให้ปราศจาก แมลงและรวมถึงเชื้อไวรัสต่างๆ

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ (Business Philosophy)

Knowledge Ability = รอบรู้และชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์กำจัดแมลง

Environmental Friendly = มุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Manageability = การจัดการปัญหาที่ดีเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุด

Moralism = มีคุณธรรมในการทำธุรกิจ

Ambition = มีความมุ่งมั่น และความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำเสนอวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

Commitment = ยึดมั่นในพันธกรณีทั้งกับลูกค้าและนโยบายการทำตลาด เพื่อการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

Professionalism = บริหารงานแบบมืออาชีพ

กลุ่มลูกค้า (CUSTOMER TARGET)

 • บริษัท PCO
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • โรงแรมและรีสอร์ท
 • อพาร์ทเม้นท์
 • บริษัทและลูกค้าทั่วไป

โปรแกรมเชิงนวัฒกรรมต่างๆ เราให้ความช่วยเหลือลูกค้าอยู่เสมอด้วยการจัดงานและโปรแกรมเชิงนวัตกรรมต่างๆ

 • การฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า และแมลง
 • การจัดงานสัมมนา
 • การจัดงานเสวนา
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวแทน หรือผู้ผลิตสินค้า
 • การจัดงานนิทัศการแสงสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพโดยไม่มีข้อแม้ เราให้ความห่วงใยในคุณภาพสินค้าโดยเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้เหมาะกับการใช้งานและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดตามคำแนะนำ

 • สินค้าแบรนด์ชั้นนำ มากกว่า 60 รายการ
 • สินค้าใหม่ๆ จะถูกทดสอบโดยฝ่ายเทคนิคก่อนออกสู่ตลาดจริง
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้าอยู่เสมอเพื่อการพัฒนาสินค้าต่อๆไป

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการทำธุรกิจเคมีกำจัดแมลงเพื่อสร้างโลกสีเขียวและระบบจัดการงานกำจัดแมลงแบบเบ็ดเสร็จอย่างมืออาชีพ

 • รณรงค์รักษ์โลก
 • งานรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

การให้คำปรึกษาซึ่งประเมิณค่าไม่ได้ ด้วยทีมวิชาการที่แข็งแกร่งของเราพร้อมการสนับสนุนจากผู้ผลิตที่เราเป็นตัวแทน

 • คำแนะนำทางกีฎวิทยาและเทคนิค
 • Pest ID (การแยกแยะชนิดของแมลง)
 • ไปดูหน้างานร่วมแก้ไขปัญหากับท่าน
 • อัพเดทข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบเสมอ

การบริการด้วยใจที่ทุ่มเท เราพร้อมที่จะให้บริการด้วยความจริงใจอย่างไม่รีรอ

 • ส่งสินค้าทันความต้องการ
 • ให้บริการอย่างทุ่มเทจากทีมขายของเราตลอด 24 ชม.
 • พร้อมช่วยเหลือลูกค้าได้ทุกเมื่อ

สินค้าของบริษัทเรา

 • เครื่องพ่นหมอกควัน หลากหลายชนิด
 • อุปกรณ์กำจัดแมลงชนิดต่างๆ
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง และ สัตว์ชนิดอื่นๆ

แผนที่

แมลง และสัตว์พาหะ