ถังสเปรย์ AUTO SPRAYถังสเปรย์ AUTO SPRAY

  • ถังฉีดพ่นกำจัดปลวกและแมลง 
  • ละอองที่ฉีดมีความละเอียดและสมำ่เสมอ
  • สามารถปรับละอองตามที่ต้องการได้ที่หัวพ่น
  • มีอุปกรณ์บำรุงรักษาในส่วนของชุดลูกยาง 1 ชุด
  • มีขนาดบรรจุ 3 ขนาด 4 ลิตร 6 ลิตร 8 ลิตร

ชุดอุปกรณ์ประจำถัง ประกอบด้วย

      1. สายสะพาย

      2. ลูกยางคอถัง

      3.ดอกสูบลม

      4.ลูกยางปิดท้ายกระบอกสูบ

      5.โอริงก้านฉีดมือ

 

แผนที่

แมลง และสัตว์พาหะ