อแวนต้า Avantaอแวนต้า เป็นนำ้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง 

  • ซึ่งผสมอยู่ในเนื้อเดียวกัน ออกฤทธิ์เสริมกันในการฆ่าเวื้อไวรัสไข้หวัด2009 (H1N1) ไข้หวัดนก (H5N1) โรคชาร์ แบคทีเรีย เชื้อรา และ ยีสต์ได้อย่างรวดเร็วออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน ในทุกสถาพพื้นที่แม้มีสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ คราบเลือดปนเปื้อนอยู่ มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้
  • อแวนต้า สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้ดีในโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน สำนักงาน และบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สนามบิน โรงฆ่าสัตว์ ในโรงเรือนปศุสัตว์ บนพื้น บนเพดาน ฝาผนังของคอกสัตว์  รถบบรทุกสัตว์ ห้องเย็น ตู้ฟักไข่ ถาดใส่ไข่ บ่อจุ่มเท้า บ่อพักรถ ทางผ่าน  สำหรับรถยนต์ที่เข้าออกในโรงงานหรือ พ่นบนตัวสัตว์ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค รวมถึง ใช้แช่เครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ฉีดพ่นเช็ดถูทำความสะอาด โต๊ะทำงานห้องทำงาน อุปกรณ์ใช้งาน เครื่องสุขภัฑณื และวัสดุอื่นๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากแบคทีเรีย
  • อแวนต้า ไม่มีสารกลุ่ม Aldchydcs (Formaldchydc and Glutaraldehyde) อยู่ในสูตรโครงสร้างจึงทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้ จึงสะดวกที่จะนำมาใช้ฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีผลต่อผิวหนังของคน

วิธีการใช้  อแวนต้า ฉีดพ่น เช็ดถู ล้าง หรือจุ่ม ฆ่าชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ และรา

  •  ทำความสะอาดพื้นผิว ใช้อแวนต้า อัตราผสม 1 ลิตร ผสมน้ำ 35-70 ลิตร
  • สำหรับฉีดพ่นทั่วไป   ใช้อแวนต้า  อัตราผสม 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร
  • สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อและดับกลิ่นภายในห้องทำงาน ห้องพัก ใช้อแวนต้า อัตราผสม 1 ลิตร ผสมน้ำ 4 ลิตร (ต้องใช้ขนาดละอองยาโตก่าว 10 ไมครอน
  • ใช้ได้เครื่องพ่น Cyclonc ULV / Uitra &Hurricanc ULV 

      

 

แผนที่

แมลง และสัตว์พาหะ