ฝาปิดท่อกันแมลง Green Driain Trap Sealฝาปิดท่อกันแมลง Green Drain Trap Seal

เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันกลิ่นอับชื้น กลิ่นเหม็น ก๊าซอันตรายจากท่อระบายน้ำ และป้องกันแมลงหวี่ แมลงสาบ ตัวหนอน ในระบบท่อน้ำทิ้ง สมารถใช้กับอาคารบ้านเรือน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร

 

 

แผนที่

แมลง และสัตว์พาหะ