หมวดการรับประกันผลิตภัณฑ์

  1. การรับประกันผลิตภัณฑ์ บริษัทจะรับประกันผลิตภัณฑ์หลังการขายเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งสินค้าถึงลูกค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดและเงื่อนไขของบริษัท
  2. การรับประกันค่าแรงซ่อม บริษัทจะไม่คิดใช้จ่ายใดๆในค่าบริการการซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัททุกชิ้น เป็นระยะเวลาในการรับประกันของผลิตภัณฑ์ของละชนิด
  3. หากระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์สิ้นสุดลง บริษัทจำเป็นต้องคิดค่าบริการซ่อมแซมและอะไหล่ที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น และหากผลิตภัณฑ์นั้นซื้อจากบริษัท บริษัทจะมีอัตราส่วนลดค่าบริการและอะไหล่ให้กับลูกค้าบริษัทด้วย
  4. บริษัทยินดีรับซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจากบริษัท โดยคิดค่าแรงการซ่อมและเปลี่ยนแปลงอะไหล่ตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

หมวดการให้บริการกำจัดตัวเรือด และ ไรฝุ่น

  1. บริษัทมีทีมงานบริการที่ผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์ และ อบรมชีววิทยาของตัวเรือดและไรฝุ่นจากหลายๆสถาบัน พร้อมกับมีประสบการณ์การกำจัดตัวเรือดและไรฝุ่นจากหน้างานหลายร้อยงานทั้งในโรงแรม บ้านเรือน รีสรอท์ เกทเฮ้าท์ และอื่นๆ ทีมงานมีประสบการณ์สามารถช่วยแก้ปัญหา และ กำจัดปัญหาเกี่ยวกับตัวเรือด และ ไรฝุ่น พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของตัวเรือด และ ไรฝุ่น พร้อมวิธีแก้ปัญหาได้เด็ดขาด
  2. สามารถติดต่อบริษัทให้ไปแก้ปัญหาหน้างานที่ลูกค้าประสพปัญหาได้ทุกเวลา

แผนที่

แมลง และสัตว์พาหะ